ValgLISTEN Asker VALGPERIODEN 2023-2027

Mette Kalve

Mette Kalve

1. kandidat

Viktige saker for meg er kampen mot utenforskap på alle områder og innen alle aldersgrupper. Vi må hele tiden jobbe for et inkluderende fellesskap der alle får bidra med sine ressurser og kompetanse. For meg er klima viktig – at vi jobber godt med det grønne skifte blant annet ved å gjøre kollektivtilbudet universelt utformet og billigere. Ingen bør betale mer enn det en honnørbillett koster i dag.  Vi må verne nærskog og turområder og ikke lenger bygge ut strandsonen i Asker. Jeg vil jobbe for koordinerte helsetjenester og etablering av lavterskeltilbud innen psykisk helse. Jeg er også opptatt av et mangfoldig skole og opplæringstilbud som skaper mestring og framtidstro.

Idiris Abdiahman Awil

Idiris Abdiahman Awil

2. kandidat

De tre viktigste tingene jeg vil fokusere på i Asker kommune, er:

  1. Prioritere de unge i kommunen, både med flere aktivitetstilbud og et bedre helsetilbud.
  2. Eldreomsorgen i Asker kommune må bli bedre. Vi må løse utfordring med ensomhet blant unge og eldre, for eksempel ved å støtte ideelle tiltak som «Tur retur».
  3. Samferdselen i kommunen må forbedres. Asker har for mye biltrafikk. Busstilbudet må utvides, alle bussoner i kommunen bør slås samen, så det blir billigere å reise med buss i Asker. Utbygging må spres til Røyken og Hurum, så ikke alt finner sted i gamle Asker.
Kristin Bødtker Walstad

Kristin Bødtker Walstad

3. Kandidat

Jeg vil tette alle hull i systemet for å forhindre at barn og unge faller ut av skole, opplæring, utdanning og arbeid. Det betyr at vi også må våge å tenke nytt om samarbeid på tvers av sektorer. Og vi må legge til rette for mestring uansett. Jeg vil også arbeide for at seniorer og eldre får meningsfulle liv, får brukt sine ressurser, og får muligheter til å bo og leve i gode fellesskap.

Morten Hannibal Sommerfeldt

Morten Hannibal Sommerfeldt

4 kandidat

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Helga Brun

Helga Brun

5. kandidat

Jeg er spesielt opptatt av frihet og likestilling for folk med funksjonsnedsettelser/funksjonsvariasjon. I særdeleshet for folk med kognitive vansker. Skal vi tro prognosene, vil det dessverre gjelde for mange etterhvert. (Demens).
Derfor er det viktig at Beslutningstøtteråd i stedet for vergemål, og Borgerstyrt Personlig Assistanse (BPA) inkorporeres i det norske systemet, på nasjonalt/statlig nivå, og at BPA tas ut av helselovgivningen.
Dernest er jeg opptatt av bærekraftig matproduksjon og at selvforsyningsgraden i Norge må opp. Vi må sikre at de som kan lage (produsere) mat får rammevilkår det går an å leve med og av, og at maten er trygg og god å spise. Kortreist mat er best og billigst.
Det siste jeg vil trekke fram som viktig for meg er at vårt helsevesen ikke må privatiseres. Alle folk må sikres trygg og god behandling, uavhengig av lommebok og personlige ressurser.
Randi Ulleland Rø

Randi Ulleland Rø

6. Kandidat

Jeg synes det er ekstra viktig at vi fortsetter å jobbe for inkludering og åpenhet i urolige tider. Jeg ønsker en kunnskapsbasert, ikke fordomsbasert politikk. Jeg ønsker fokus på forskning, og på et utdanningssystem som tar hensyn til at vi er hele mennesker med ulike bakgrunner og behov, som uansett skal kunne bidra i arbeids- og samfunnsliv med de evnene vi har.

Mariann Børsum Haugen

Mariann Børsum Haugen

7. kandidat

Hvorfor Partiet Sentrum er partiet for meg:  

Det er vanskelig å velge bare en god sak – men fokus på bærekraftige byer og lokalsamfunn med gode møteplasser og samskaping, fokus på mangfold og forebygging av polarisering, fokus på trygg barndom og god psykisk helse gjennom hele livet, fokus på forebygging av livsstilssykdommer samtidig som man styrker helsevesenet, mindre sosiale forskjeller både i verden og i Norge og ikke minst fokus på klima og bærekraft er på topp for meg.  Dette er bare en brøkdel av alle gode sakene Partiet Sentrum har som sine saker, så valget av parti er enkelt for meg!